top of page

Atsiskaitymas

Pagrindinės nuostatos

 • Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes Amerata.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB Amerata (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 • Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

Bendra Atsakomybė

 • Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

 • Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.

Pardavėjo teisės ir pareigos

 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles naujas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

 • Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

 • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

 • Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Pirkėjo teisės ir pareigos

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 • Pirkėjas gavęs siuntą privalo įsitikinti, jog siunta nėra nepažeista (pradurta, šlapia, suglamžyta ar kitaip išoriškai pažeista) kurjerio akivaizdoje. Pirkėjas taip pat privalo patikrinti ar viduje esančios prekės nėra pažeistos ir ar atvyko visos užsakytos prekės. Jei siunta pažeista ar nėra dalies užsakytų prekių - siuntos nepriimti.

 • Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių įmonės atstovo pateiktame prietaise arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta nepažeistoje pakuotėje ir atitinka prekių kokybę, kiekį ir tinkamumą.

 • Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka el. parduotuvėje nurodytais būdais: el. bankininkystės pagalba arba pavedimu iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą Pardavėjo rekvizituose.

 • Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko iš karto nuo mygtuko „Apmokėti“ paspaudimo. Jei informacijos apie mokėjimą Pardavėjas negauna, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

 • Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas už prekes atsiskaitė nuo momento, kai visa suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.

 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

 • Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Prekių pristatymas

 • Prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje pristato pardavėjo nurodyta kurjerių įmonė.

 • Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1 – 3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą.

 • Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

Prekių grąžinimas

 • Jei Pirkėjas gauna nekokybišką prekę, Pirkėjas apie kokybės trūkumus privalo informuoti Amerata.lt el. parduotuvės administraciją per 48 valandas (el.paštu eshop@amerata.lt arba telefonu +370 673 999 73)​

 • Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Prieš grąžinant prekes pirkėjas turi būtinai susisiekti su pardavėju.

 • Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

 • Pardavėjas netinkamos kokybės prekę atsisiųsčia atgal savo lėšomis ir pakeičia ją į tinkamos kokybės prekę arba grąžinsa už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus. Prekė turi būti originalioje pakuotėje, o jos likutis negali būti mažesnis nei 95%.

 • Jei Pirkėjas pageidauja pinigų grąžinimo už nekokybiškas prekes, Pirkėjas turi pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo el. paštu eshop@amerata.lt; Prašyme Pirkėjas turi nurodyti: vardą, pavardę, užsakymo numerį, prekės pavadinimą, kiekį bei grąžinimo priežastį. Pinigai Pirkėjui grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už prekes, per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo elektroniniu paštu.

 • Visais grąžinimo atvejais pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis norodytais konktaktais ir tik gavęs informaciją iš parduotuvės administracijos vykdyti grąžinimą per kurjerį.

Asmens duomenų tvarkymas

 • Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais.

 • Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) asmens kodas tiesioginės rinkodaros tikslais nebus tvarkomas.

 • Uždėdamas varnelę ties „Praneškite apie naujienas bei vykdomas akcijas“, Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo SMS žinute ir skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.

 • Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

Baigiamosios nuostatos

 • Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Visa elektroninėje parduotuvėje www.amerata.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.

FAQ: FAQ
bottom of page